Náklady na provoz domu

Dům MYSET jsme navrhli tak, aby splňoval kritéria nízkonákladového a energeticky úsporného domu. Reálně to znamená, že pořídíte dům za dostupné prostředky a navíc také výrazně ušetříte na provozu domu.

Nízkonákladový dům

Termín nízkonákladový dům se snaží podchytit kategorii domů tzv. do 1 000 000 Kč. Alespoň takto se to na mnoha místech prezentuje. U nás ovšem takový dům nehledejte. Umíme jej. Jedná se pouze o jedno provedení, které je vhodné maximálně pro 2 dospělé osoby nebo jako rekreační objekt. Jedná se o provedení MYSET minimal.

Naše pojetí nízkonákladového domu je kompromis pořizovací ceny, užitné hodnoty a nákladů na vytápění. V reklamách často ceny domů nezahrnují nějakou zásadní část. Zpravidla je cena uvedena bez základové desky, bez DPH, bez vnitřních dveří, obkladů a zařizovacích předmětů,… Jsou to často položky, bez kterých vám stavební úřad nepovolí užívání stavby. Nicméně ono takovou stavbu ani užívat není možné.

Domy MYSET nabízí v této kategorii variantu, která celkové náklady snižuje o položku výstavby, kterou lze provést svépomocí. Tím, že jsou všechny potřebné součásti dodány v jednom celku, se značně zkracuje čas potřebný ke stavbě domu.

Energeticky úsporný dům

Dům MYSET je energeticky velice úsporný. Celková tepelná ztráta standardního objektu při správném užívání nepřekročí hodnotu 92 kWh/m²/rok.

Velké prosklení jižní části domu umožňuje využití pasivních solárních zisků v přechodné části topné sezony. Přesah střechy zároveň omezuje přehřívání interiéru v letních měsících.

Pasivní solární zisk může být při správné orientaci a užívání stavby až 4 363 kWh/rok. Při započtení tohoto zisku do potřeby tepla na vytápění je patrné, že pasivními solárními zisky můžete pokrýt velkou část tepla potřebného k vytápění a ještě výrazněji tak snížit roční náklady.


Máte zájem o více informací?

Neváhejte nás kontaktovat!