Varianty dokončení

Rodinné domy MYSET i jejich provedení je řešeno formou nízkoenergetické konstrukce z termoizolačních panelů technologie SIP.

Stavba je založena na zemních vrutech, betonových patkách nebo základové desce.

Domy nabízíme v několika stupních dokončenosti.

Založení stavby

Základová deska

 • Sejmutí ornice do hloubky 200 mm, uložení zeminy na pozemku.
 • Vyhloubení základových rýh dle typové projektové dokumentace v zemině, která nepotřebuje pažení. Uložení zeminy na pozemku.
 • Začištění základové spáry.
 • Provedení základových pasů, ztraceného bednění, hutněného podsypu, ocelových výztužných sítí, betonové desky a hydroizolace dle typové projektové dokumentace.
 • Součástí základové desky je provedení ležatých rozvodů přípojek inženýrských sítí vyvedených nad základovou desku. Rozvody jsou vyvedeny 1 m od hrany základové desky.

Ve standardním provedení je uvažováno se sklonem pozemku max. 3% se zeminou o únosnosti v základové spáře větší než 150 kPa.

Založení na vrutech

 • Osazení vrutů v počtu a rozměrech dle typové projektové dokumentace.
 • Vyhloubení rýh a přivedení ležatých rozvodů přípojek inženýrských sítí.
 • Zhotovení instalačních zateplených šachet s vyústěním rozvodů nad úrovní podlahy. Rozvody jsou vyvedeny 1 m od obvodové hrany domu.

Ve standardním provedení je uvažováno se sklonem pozemku max 3% v příčném směru a 1% v podélném směru. Zatěžovací zkouška zeminy musí odpovídat specifikaci dle typové dokumentace.


Hrubá stavba

Dodávka obsahuje kompletní uzavřenou stavbu bez vnitřních instalací, rozvodů, podlah, finálních povrchů a sanity. Předmětem dodávky je:

Obvodová konstrukce

 • Termoizolační panely technologie SIP. Tloušťka stěny 170 mm (70 mm venkovní kontaktní zateplení u typových domů se stěrkovou omítkou je předmětem provedení BASIC) nebo tloušťka stěny 210 mm u typových domů s provětrávanou fasádou z dřevěného obložení nebo cementovláknitých desek (fasáda je předmětem provedení BASIC).
 • Vnitřní povrch je v provedení OSB desky.

Vnitřní stěny

 • Sádrokartonové nebo sádrovláknité desky s nevytmelenými spárami.
 • Tloušťka stěn od 120 do 170 mm.
 • Vnitřní akustická izolace z minerální vlny.

Okna a vchodové dveře

 • Plastová v bílé barvě, minimálně 5 komorový systém.
 • Okna jsou osazena na připojovací izolační pásku TP652 illmod Trio+.
 • Izolační trojskla s koeficientem prostupu tepla Ug=0,7 W/(m²K).
 • Stavební hloubka rámu 70 mm.

Podlaha

Končí hydroizolační vrstvou u domů založených na základové desce a OSB deskou u domů založených na vrutech.

Střešní konstrukce

 • Termoizolační panely technologie SIP. Tloušťka panelu 230 mm.
 • Vnitřní část v provedení OSB desky.
 • Střešní krytina plechová (AluZinek) s provětrávanou mezerou.

Provedení BASIC

Dodávka obsahuje kompletní uzavřenou stavbu. Dům získáte se začištěnou betonovou podlahou, elektroinstalací, rozvody vody a kanalizací.

OBVODOVÁ KONSTRUKCE

 • Termoizolační panely technologie SIP. Tloušťka stěny 170 mm + 70 mm venkovní kontaktní zateplení u typových domů se stěrkovou omítkou nebo tloušťka stěny 210 mm u typových domů s provětrávanou fasádou ze dřevěného obložení (klientská změna) nebo cementovláknitých desek (klientská změna).
 • Vnitřní povrch je v provedení OSB desky.
 • Venkovní hliníkové parapety.

VNITŘNÍ STĚNY A STROPY

 • Sádrokartonové nebo sádrovláknité desky s vytmelenými spárami a podmalbou.
 • Tloušťka stěn od 120 do 170 mm.
 • Vnitřní akustická izolace z minerální vlny.
 • Stropy v provedení přírodní OSB (možnost malby nebo sádrokartonový podhled).

OKNA A VCHODOVÉ DVEŘE

 • Plastová v bílé barvě, minimálně 5 komorový systém.
 • Okna jsou osazena na připojovací izolační pásku TP652 illmod Trio+.
 • Izolační trojskla s koeficientem prostupu tepla Ug=0,7 W/(m²K).
 • Stavební hloubka rámu 70 mm.

PODLAHA

 • Cementový hlazený potěr v tloušťce 50 mm na kročejové izolaci.

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

 • Termoizolační panely technologie SIP. Tloušťka panelu 230 mm.
 • Vnitřní část v provedení OSB desky.
 • Střešní krytina plechová (AluZinek) s provětrávanou mezerou.
 • Okapy a svody s polyuretanovou povrchovou úpravou. Svody ukončené nad úrovní terénu.

ELEKTROINSTALACE

Kompletní rozvody elektroinstalace od horní hrany spodní stavby (základová deska).

 • Vypínače a zásuvky Tango ABB v bílé barvě.
 • Řešení zásuvek a vypínačů dle typové dokumentace.
 • Hlavní domovní rozvaděč (max. 36 modulů).
 • Příprava pro elektrické topné panely.
 • Příprava pro elektrický zásobník TUV.

ZDRAVOTECHNIKA

 • rozvody a napojení kanalizace a vnitřního vodovodu, ukončení „na stěně“.

Provedení NA KLÍČ

Dodávka obsahuje kompletní stavbu včetně všech součástí potřebných pro kolaudaci a komfortní bydlení.

OBVODOVÁ KONSTRUKCE

 • Termoizolační panely technologie SIP. Tloušťka stěny 170 mm + 70 mm venkovní kontaktní zateplení u typových domů se stěrkovou omítkou nebo tloušťka stěny 210 mm u typových domů s provětrávanou fasádou z dřevěného obložení (klientská změna) nebo cementovláknitých desek (klientská změna).
 • Vnitřní povrch je v provedení sádrokartonové desky s vytmelenými spárami a podmalbou.
 • Venkovní hliníkové parapety.
 • Vnitřní parapety plastové bílé.

VNITŘNÍ STĚNY A STROPY

 • Sádrokartonové nebo sádrovláknité desky s vytmelenými spárami a podmalbou.
 • Tloušťka stěn od 120 do 170 mm.
 • Vnitřní akustická izolace z minerální vlny.
 • Keramický obklad v koupelně do výše dveří v ceně 300 Kč/m².
 • Stropy v provedení přírodní OSB (možnost malby nebo sádrokartonový podhled).

OKNA A VCHODOVÉ DVEŘE

 • Plastová v bílé barvě, minimálně 5 komorový systém.
 • Okna jsou osazena na připojovací izolační pásku TP652 illmod Trio+.
 • Izolační trojskla s koeficientem prostupu tepla Ug=0,7 W/(m²K).
 • Stavební hloubka rámu 70 mm.

PODLAHA

 • Kročejová izolace.
 • Cementový hlazený potěr v tloušťce 50 mm.
 • Kročejová podložka pod plovoucí podlahy.
 • Plovoucí podlaha lamino v ceně 300 Kč/m²
 • Podlahové lišty lamino.
 • Přechodové lišty eloxovaný hliník.
 • Keramická dlažba v koupelně v ceně 300 Kč/m².

VNITŘNÍ DVEŘE

 • fóliované plné nebo částečné prosklené dveře s obložkovými zárubněmi, obvodovým těsněním a kompletním kováním.

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

 • Termoizolační panely technologie SIP. Tloušťka panelu 230 mm.
 • Vnitřní část v provedení OSB desky (strop) u jednopodlažních domů nebo sádrokartonová deska s podmalbou v podkroví u dvoupodlažních domů.
 • Střešní krytina plechová (AluZinek) s provětrávanou mezerou.
 • Okapy a svody s polyuretanovou povrchovou úpravou. Svody ukončené nad úrovní terénu.

ELEKTROINSTALACE

Kompletní rozvody elektroinstalace od horní hrany spodní stavby (základová deska).

 • Vypínače a zásuvky Tango ABB v bílé barvě.
 • Řešení zásuvek a vypínačů dle typové dokumentace.
 • Hlavní domovní rozvaděč (max. 36 modulů).
 • Domovní hromosvod.
 • Příprava pro elektrické topné panely.
 • Příprava pro elektrický zásobník TUV.

ZDRAVOTECHNIKA

 • Rozvody a napojení kanalizace a vnitřního vodovodu.
 • Zařizovací předměty dle typu domu.
 • Připravený přívod studené vody a odpad pro pračku.
 • Připravený přívod studené vody a odpad pro myčku.

VYTÁPĚNÍ

 • Zásobník TUV elektrický 120 l.
 • Topné panely elektrické s nízkoteplotním tělesem a termostatickou regulací.

Máte zájem o více informací?

Neváhejte nás kontaktovat!