Slovníček pojmů

Přestože se snažíme vyjadřovat se co nejsrozumitelněji, bez technických termínů se někdy obejít nelze. Proto jsme pro Vás připravili tento stručný slovníček použitých pojmů.

Nízkoenergetický dům

Dům jehož roční spotřeba tepla nepřesáhne 50 kWh/m² obestavěné plochy.

Pasivní dům

Dům jehož roční spotřeba tepla nepřesáhne 15 kWh/m² obestavěné plochy.

Sendvičový panel – sendvičová konstrukce

Stavební konstrukce, která se skládá z několika vrstev, je vytvořena tak, aby optimalizovala pozitivní prvky jednotlivých stavebních materiálů. U obvodových konstrukcí staveb v našich zeměpisných podmínkách se jedná nejčastěji o funkci statickou, tepelně izolační, akustickou, parotěsnou.

Tepelná ztráta – celková

Zjednodušeně se jedná o veškeré tepelné úniky z budovy způsobené vlastnostmi obvodových konstrukcí jejího pláště a užíváním domu (např. větráním). Tepelná ztráta se výrazně mění v průběhu roku, neboť je závislá na rozdílu venkovní a vnitřní teploty. Na výši největší tepelné ztráty (v zimním období) musí být dimenzováno otopné zařízení.

Tepelný zisk – pasivní

Za pasivní tepelný zisk můžeme považovat veškeré teplo získané jinak než vlastním vytápěním. Jedná se hlavně o zisky ze slunečního záření dopadajícího do interiéru přes prosklené části obvodového pláště. Tepelným ziskem je i teplo z pohybu zvířat, osob a provozu zařízení neurčených k vytápění (elektrospotřebiče, vaření, praní).

Tepelný odpor

Fyzikální veličina R používaná pro výpočet tepelných ztrát objektu. Udává tepelně-izolační schopnost materiálu nebo složené konstrukce. Čím je jeho hodnota vyšší, tím lépe daná konstrukce izoluje teplo. Jednotkou je (K.m²)/W, to jest teplo ve Wattech zadržené plochou 1 m² stěny při rozdílu teplot mezi vnější a vnitřní stranou konstrukce jeden Kelvin.

Součinitel prostupu tepla (U)

Je fyzikální veličina určující tepelně technické vlastnosti jednotlivých materiálů případně konstrukcí. Zde platí čím vyšší hodnota tím horší tepelně-izolační schopnost. Jednotkou je W/(K.m²) to jest teplo ve Wattech unikající plochou 1 m² stěny při rozdílu teplot mezi vnější a vnitřní stranou konstrukce jeden Kelvin.

Máte zájem o více informací?

Neváhejte nás kontaktovat!